നവകേരള സദസ്സിന് മഞ്ചേശ്വരത്തു പ്രൗഡഗംഭീര തുടക്കം

നവകേരള സദസ്സിന് മഞ്ചേശ്വരത്തു പ്രൗഡഗംഭീര തുടക്കം സംസ്ഥാനത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാത്ത അവസ്ഥ ഉള്ളപ്പോഴും അതിനെ അതിജീവിച്ച് സംസ്ഥാനം മുന്നോട്ടുകുതിക്കുകയാണ്. കാസർകോട് മഞ്ചേശ്വരം പൈവളിഗെ ഗവണ്മെന്റ് […]

Insurance under consideration for forest farmers

വനമേഖലയിലെ കർഷകർക്ക് ഇൻഷ്വറൻസ് പരിഗണനയിൽ

വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ കൃഷി നാശവും ജീവഹാനിയും നേരിടുന്ന കർഷകർക്ക് ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നത് സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. പ്ലാനിങ് ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച […]

Colorful birds as new visitors to Puttur

പുത്തൂരിലേക്ക് പുതിയ അതിഥികളായി വർണ്ണ പക്ഷികൾ

പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് തൃശ്ശൂർ മൃഗശാലയിൽ നിന്നും പുത്തൻ അതിഥികളായി ഫെസന്റ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 6 പക്ഷികൾകൂടിയെത്തി. ഒരു ആൺ വർഗ്ഗത്തിലും രണ്ട് പെൺ വർഗ്ഗത്തിലും പെട്ട ഗോൾഡൻ […]

കേരളീയം പിറന്നു; കേരളീയർക്ക് ഒന്നിച്ചാഘോഷിക്കാൻ കേരളീയം എനി എല്ലാവർഷവും

കേരളീയം പിറന്നു; കേരളീയർക്ക് ഒന്നിച്ചാഘോഷിക്കാൻ കേരളീയം എനി എല്ലാവർഷവും ** ‘കേരളീയത്തിനു മുൻപും ശേഷവുമെന്നു കേരള ചരിത്രം എഴുതപ്പെടും’ ** അടുത്ത വർഷത്തെ കേരളീയത്തിനു പ്രചാരണവുമായി വേദിയിൽ […]

കേരളീയം സാഹോദര്യവും സ്നേഹവും പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന കേരള സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ആഘോഷം

കേരളീയം സാഹോദര്യവും സ്നേഹവും പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന കേരള സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ആഘോഷം കേരളീയം 2023 എന്ന മലയാളികളുടെ മഹോത്സവം കേരളത്തിൻറെ തനിമയെന്തെന്ന് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഒരുക്കുന്നത്. […]

13.19 crore was spent on defense during four years

നാലുവർഷത്തിനിടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചിലവഴിച്ചത് 13.19 കോടി രൂപ

നാലുവർഷത്തിനിടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചിലവഴിച്ചത് 13.19 കോടി രൂപ വന്യജീവി വാരാഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പീച്ചി കേരള വന ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ വനംവകുപ്പ് ഏകദിന ശിൽപശാല ഉദ്ഘാടനം സംഘടിപ്പിച്ചു.മനുഷ്യ-മൃഗ […]

State level inauguration of Wildlife Week was held at Zoological Park

വന്യജീവി വാരാഘോഷം സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ നടന്നു

വന്യജീവി വാരാഘോഷം സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ നടന്നു വന്യജീവി വാരാഘോഷത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തൃശ്ശൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ നിർവഹിച്ചു. മനുഷ്യരുടെയും വന്യജീവികളുടെയും സംരക്ഷണം ഒരേപോലെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള […]

Birds are brought to Puttur Zoological Park from Thrissur Zoo It will be replaced by the month of October

പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് തൃശൂർ മൃഗശാലയിൽ നിന്നും പക്ഷിമൃഗാദികളെത്തുന്നു

പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് തൃശൂർ മൃഗശാലയിൽ നിന്നും പക്ഷിമൃഗാദികളെത്തുന്നു ഒക്ടോബർ മാസത്തോടെ മാറ്റിത്തുടങ്ങും മൃഗങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര അനുമതി ലഭ്യമായതിനെത്തുടർന്ന് പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് ഒക്ടോബർ മാസത്തോടെ […]

Permission to shift animals from Thrissur Zoo to Puttur Zoological Park

പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് തൃശ്ശൂർ മൃഗശാലയിലെ മൃഗങ്ങളെ മാറ്റാൻ അനുമതി

പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് തൃശ്ശൂർ മൃഗശാലയിലെ മൃഗങ്ങളെ മാറ്റാൻ അനുമതി തൃശ്ശൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് നിലവിൽ തൃശ്ശൂർ മൃഗശാലയിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിന് കേന്ദ്ര മൃഗശാല അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി […]

Amendment Bill

കേരള സ്വകാര്യവനങ്ങൾ (നിക്ഷിപ്തമാക്കലും പതിച്ചുകൊടുക്കലും) ഭേദഗതി ബില്ലിന് ഗവർണ്ണറുടെ അനുമതി

കേരള സ്വകാര്യവനങ്ങൾ (നിക്ഷിപ്തമാക്കലും പതിച്ചുകൊടുക്കലും) ഭേദഗതി ബില്ലിന് ഗവർണ്ണറുടെ അനുമതി 2023 -ലെ കേരള സ്വകാര്യവനങ്ങൾ (നിക്ഷിപ്തമാക്കലും പതിച്ചുകൊടുക്കലും) ഭേദഗതി ബില്ലിന് കേരള ഗവർണ്ണർ അനുമതി നൽകി. […]