ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍പ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന മള്‍ട്ടി പര്‍പ്പസ് എലിവേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്യാറ്റില്‍ ഷെഡ്ഡിന്‍റെ ശിലാസ്ഥാപനം 23.10.2020ന് രാവിലെ 11 മണിയ്ക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചമ്പക്കുളം ചെമ്പുപുറം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം - ആപ്കോസില്‍ വച്ച് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ജി.