മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ 'രോഹിണി സംഗമം- കന്നുകുട്ടി കിടാരി പ്രദര്‍ശനം, സെമിനാര്‍, ക്വിസ് എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബര്‍ 18 ബുധനാഴ്ച നാവായിക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ ശങ്കര നാരായണസ്വാമി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് വച്ച് വര്‍ക്കല എം.എല്‍.എ അഡ്വ. വി. ജോയിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ കൂടിയ ചടങ്ങില്‍