പുത്തൂര്‍ സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക് 2020 ഒക്‌ടോബറിനുള്ളില്‍ പാര്‍ക്ക് കമ്മീഷന്‍ ചെയ്യാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന്       വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി മന്ത്രി അഡ്വ. കെ. രാജു. പുത്തൂരില്‍ സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്കിന്‍െ്‌റ നിര്‍മ്മാണപ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുു അദ്ദേഹം. രണ്ടാംഘ’ നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തികള്‍ ഡിസംബറില്‍ ആരംഭിക്കും. രണ്ടാംഘ’ നിര്‍മ്മാണപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് കിഫ്ബിയില്‍നിും 112.10 കോടി രൂപയുടെ അനുമതി ലഭിക്കുകയും ടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാവുകയും ചെയ്തു. ഉരഗങ്ങള്‍, ഉഭയജീവികള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള 14 കൂടുകള്‍, പാര്‍ക്കിംഗ് സൗകര്യം, റിസപ്ഷന്‍ എിവയുള്‍പ്പടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാംഘ’ നിര്‍മ്മാണപ്രവൃത്തിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുതെും അന്തര്‍ദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള നിര്‍മ്മാണമാണ് നടക്കുതെും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
360 കോടിരൂപയാണ് സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്കിന്‍െ്‌റ നിര്‍മ്മാണത്തിന് ആകെ ചിലവ്. ഇതില്‍ 30 കോടി രൂപയുടെ ആദ്യഘ’നിര്‍മ്മാണപ്രവൃത്തികള്‍ ഫെബ്രുവരിയില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. നാലു കൂടുകള്‍, സന്ദര്‍ശന പാതകള്‍, അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങള്‍ എിവ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടും. ഡിസംബര്‍ 31 നുള്ളില്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ച ആദ്യഘ’നിര്‍മ്മാണപ്രവൃത്തികള്‍ പ്രളയംമൂലമാണ് കാലതാമസമുണ്ടായത്. നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തികള്‍ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുാേ’ുപോകുത്. സര്‍ക്കാരും വനംവകുപ്പും പദ്ധതിയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തികളാണ് ലക്ഷ്യമിടുത്. മൃഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യമായ സൂ ഹോസ്പിറ്റല്‍ സമുച്ചയത്തിന് 7.9 കോടിരൂപയും അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസിന്‍െ്‌റ നിര്‍മ്മാണത്തിന് 3 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു.പ്രതിദിനം 4 ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ വെള്ളമാണ് പാര്‍ക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായി വരുക. വാ’ര്‍ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രത്യേക പദ്ധതി വഴി മണലിപ്പുഴയില്‍നിാണ് വെള്ളം ലഭ്യമാക്കും. പാര്‍ക്കിലേക്ക് അധികജലം ഉറപ്പുവരുത്താനായി പരിസരത്തുള്ള 4 ക്വാറികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എറ്റെടുക്കും.ഇതിന്‍െ്‌റ സര്‍വെ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സെന്‍ട്രല്‍ പിഡ’്യൂഡിയാണ് വൈദ്യുതി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുക. ഹരിതവല്‍ക്കരണത്തിന്‍െ്‌റ ഭാഗമായി 10 ലക്ഷത്തിലധികം വരു തൈകള്‍ ന’ുപിടിപ്പിക്കുമെും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
തുറ മൃഗശാലയായാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുത്. സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കായി സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്കില്‍ ട്രാംവേ സൗകര്യം എര്‍പ്പെടുത്തും. സന്ദര്‍ശക ഗ്യാലറിയും നിര്‍മ്മിക്കും. പദ്ധതി പുരോഗതി വിലയിരുത്തുതിന് വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രിയും അഡ്വ. കെ രാജന്‍ എം.എല്‍.എയും , പുത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍്‌റും , സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്കിന്‍െ്‌റ ചുമതലയുള്ള സ്‌പെഷ്യല്‍ ഓഫീസറും ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവരുടെ ഹൈപ്പവര്‍ കമ്മറ്റിക്ക് രൂപം നല്‍കുകയും ഈ കമ്മിറ്റി എല്ലാ മാസവും യോഗം ചേരുകയും ചെയ്യും. നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തികള്‍ സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുമെും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കെ. രാജന്‍ എം.എല്‍.എ. പുത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍്‌റ് മിനി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍, ഡി.എഫ്.ഒ. പാ’ീല്‍ സുയോഗ് സുഭാഷ്‌റാവു, സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക് സ്‌പെഷ്യല്‍ ഓഫീസര്‍ കെ.ജെ. വര്‍ഗീസ് തുടങ്ങിയവരും മന്ത്രിക്കൊപ്പം സിഹിതരായി.