മൂല്യാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍റെ വഴികളില്‍ മാത്രം സഞ്ചരിച്ച ആദര്‍ശധീരനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിരുന്നു ഐ.വി.ശശാങ്കനെന്ന് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. കെ.രാജു അനുശോചന സന്ദേശത്തില്‍ പറഞ്ഞു.  മരണം വരെ കര്‍മ്മനിരതനായിരുന്ന അദ്ദേഹം കിസാന്‍സഭാ നേതാവെന്ന നിലയില്‍ കര്‍ഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എക്കാലവും പരിശ്രമിച്ചു വന്നിരുന്നു.  നാളീകേര കര്‍ഷകരെ ദേശീയതലത്തില്‍ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാനും അവരുടെ