തൃശൂര്‍ മൃഗശാല പുത്തൂരിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുതിന്റെ  ഒന്നാം ഘട്ടം പ്രവര്‍ത്തനം ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നു  വനം -വന്യജീവി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. കെ രാജു പറഞ്ഞു. രാമനിലയത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന  പുത്തൂര്‍ പാര്‍ക്ക് ഹൈപവര്‍ കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു  മന്ത്രി. കിഫ്ബി ബോര്‍ഡിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാല്‍ ഉടന്‍ പക്ഷികള്‍, കരിങ്കുരങ്ങ്,