ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വനം വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളുടെ ഫോട്ടോ ആൽബം വനം മേധാവിക്കു നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു.